Page 3 - Talat Berkalp - Katalog
P. 3

Değişimin kendisi dışında, herşeyin hızla değişime uğradığı günümüzde,
her yeni akımın, sorgusuz kabul görmesi, günümüzde yaşamı sıradanlıkla

   yüz yüze getirmiştir. Yeni fikirlerden ilham almak, kendine özgü
   yorumlarla mimari silüetleri yaşanacak mekanlara dönüştürmek,

       sadece kişiselleştirilebilen tasarımlarla mümkündür.

    1998 yılında özel mobilya imalatı ile işe başlayan Talat Berkalp,
  bugün Türkiye’nin birçok önemli içmimarları ve mimarlık ofisleriyle

         çok özel projelere ortak imzalarını atmışlardır.

  Talat Berkalp, ahşap konusundaki ustalığı, yüksek kalite standardı,
     özenli işçilik sahibi ekibi, dengeli kalite ve fiyat politikası ile
          size yaşanacak, kişilikli mekanlar hazırlar.
   1   2   3   4   5   6   7   8